Мултидисциплинарната проектна работа на Економски Факултет Прилеп и компанијата iSource се одвива во академската 2022/23 година, летен семестар

General news and announcements
(No announcements have been posted yet.)