Site announcements

Вебинар платформа

Вебинар платформа

by Филип Тасковски 06/17 -
Number of replies: 0
November 2019, Prilep Macedonia, Renata Petrevska Nechkoska

Стресирањето на вебинар платформата беше спроведено со сите можни сили на располагање, присутните се покажаа како вистински борци за напредок - благодарност!
Се зборуваше на многу јазици - на технологијата и виртуелната соработка. Научивме многу, сите во различни улоги.
Еве само snapshot за да знаете каква интересна работа пропуштивте ;)

Mimi GavRiloska Марија Петковска Neno Nikolovski Nesat Vrapcevski Emilija Geroska Филип Тасевски Renata PN Филип Петрески @Јасмина Зијадиќ Martina Krstevska Katerina Shuleska Марта Ристевска

https://www.facebook.com/EkonomistiOptimisti/posts/148474689893068