Site announcements

Teaching methods for economics and business sciences

Teaching methods for economics and business sciences

by Филип Тасковски 06/17 -
Number of replies: 0
May 2019, Maribor Slovenia, Renata Petrevska Nechkoska

Чест ни е да потврдиме уште едно успешно учество, овојпат на конференцијата 'Методи на учење за економија и бизнис' (‘Teaching methods for economics and business sciences’) на Универзитетот во Марибор, Словенија каде го презентиравме иновативниот пристап 'MultiCreation' како патоказ за воспоставување мултидисциплинарна, мулти-стејкхолдер проектна соработка меѓу Академијата, Бизнисот, Институциите и Студентите.
Генезата на 'MultiCreation' започна со проектот со InterWorks, продолжи и се унапреди со проектот 'УКЛО за заедницата' а наредната академска година - нешто уште подобро, интересно и корисно!
Monika Angeloska-Dichovska Renata PN Interworks Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола