Topic outline

  • Bitola Alliance

  • За програмата во Битола - About the program in Bitola

  • Слушнете неее! најава за програмата Родум од Македонија во Битола - Announcement

  • Heritage weekend Ohrid & Bitola

  • Прием кај Градоначалник на Општина Битола и активности низ втората недела

  • Galichnik wedding - Галичка свадба heritage weekend